YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • 74. Gurdemir G, Erkekoglu P, Balcı A, Sur U, Ozkemahlı G, Tutkun E, Yılmaz H, Asci A, Kocer-Gumusel B. "Oxidative stress parameters, selenium levels, DNA damage and phthalate levels in plastic workers." JEPTO (baskıda).

 • 75. Sen GT, Ozkemahlı G, Shahbazi R, Erkekoglu P, Ulubayram K, Kocer Gumusel B. "The Effects of Polymer Coating of Gold Nanoparticles on Oxidative Stress and DNA Damage." Toxicol İn Vitro (incelemede)

 • 76 . Sur U, Erkekoglu P, Bulus AD, Andıran N, Kocer-Gumusel B. "Oxidative Stress and Endocrine Disrupting Chemicals in Children with Hashimoto’s Thyroiditis”, for consideration of publication in Hormone Research in Pediatrics.Toxicol Mech Methods (baskıda).

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER (Tam metin)

  1. Giray, B., A. Gürbay, N. Başaran ve F. Hıncal, “Selenium Levels in Lead Exposed Workers”, Natural Antioxidants and Food Quality in Atherosclerosis and Cancer Prevention”, ed. J.T. Kumpulainen and J.T.Salonen, Special Publication No: 181, 208- 210, The Royal Society of Chem, London, 1996.
  2. Giray, B. andF. Hıncal, “Selenium, Thyroid Hormones and Iodine Deficiency”, Selenium in Health and Disease, eds. F.Hıncal, A.O. Çavdar, B. Giray, 131- 139, Pozitif Matb., Ankara, 2007.
  3. Hıncal, F. and B. Giray, “Selenium Status in Turkey”, Selenium in Health and Disease, eds. F.Hıncal, A.O. Çavdar, B. Giray, 51-65, Pozitif Matb., Ankara, 2007.

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  1. Giray, B., A. Gürbay ve F. Hıncal, “Kanser: Oluşumu, Risk Faktörleri ve Korunma”, Sendrom, 8, 96- 107 (1996).
  2. Gürbay, A., B. Giray ve F. Hıncal,  “Kombine Oral Kontraseptifler: Riskleri ve Yararları”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17, 1-14 (1997).
  3. Giray, B., F. Hıncal, T. Teziç, Y. Gedik ve A. Ökten, “Antioxidant enzyme activities and selenium status in various stages of goiter”,  FABAD J.Pharm. Sci, 25, 13-19 (2001).
  4. Erkekoğlu, P. ve B. Giray, Nitrite Content Of Wheat Samples from Different Regions of Turkey, FABAD J.Pharm. Sci., 32, 51-57 (2007).
  5. Erkekoğlu, P, B. Giray ve G. Sahin, Çocukluk ve adölesan dönemde kullanılan antiobezitik ilaçların toksikolojik açıdan değerlendirilmesi, Hacettepe Tıp Dergisi; 38, 199- 211 (2007).
  6. Erkekoğlu, P, B. Giray ve G. Sahin, Trisiklik antidepresanların riskli gruplarda kullanımlarının toksikolojik açıdan değerlendirilmesi, Hacettepe Tıp Dergisi; 39, 22-30 (2008).
  7. Erkekoğlu, P, B. Giray ve G. Sahin, Hamilelik ve laktasyon döneminde antiobezitik ilaç kullanımının toksikolojik açıdan değerlendirilmesi, Hacettepe Tıp Dergisi; 39, 121-133 (2008).
  8. Atasayar Sabuncuoğlu, S. T. Baydar, B. Giray ve G. Şahin, Mikotoksinler: Toksik Etkileri, Degredasyonları, Oluşumlarının Önlenmesi ve Zararlı Etkilerinin Azaltılması, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 28, 63- 92 (2008).
  9. Erkekoğlu, P., B.Giray ve G.Şahin, Toxicological Evaluation of insulin detemir, FABAD J.Pharm. Sci, 34, 85–99, 2009.
  10. Erkekoğlu, P., B. Giray ve G. Şahin, “Hamilelik ve Laktasyon Döneminde Obezite Tedavisinde Bitkisel Preparatlarin ve Gıda Destekleyicilerinin Kullanımının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 18, 200-213 (2009)
  11. Erkekoğlu, P. ve B. Giray, Determination Nitrite Content of Maize Samples from Different Regions of Turkey, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29, 11- 24 (2009).
  12. Erkekoğlu, P, B. Giray ve G. Sahin, Türkiye’de Zayıflama Amacıyla Kullanılan Toz Karışımların ve Likit Preparatların Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Hacettepe Tıp Dergisi, 40, 205- 218 (2009).
  13. Erkekoğlu, P, B. Giray ve G. Sahin, Zayıflama Amacıyla Kullanılan Çok Etken Maddeli Preparatların Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Fen-Phen ve Usnik Asit, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29: 131-148 (2009).
  14. Erkekoğlu P., Giray B., Sahin G. Insulin Glarjin Kullanımının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30: 187- 204 (2010).
  15. Erkekoğlu, P., B. Giray ve G. Şahin, The Toxicological Evaluation Of Rimonabant, Taranabant Surinabant And Otenabant In The Treatment Of Obesity: Why The Trials On Endocannabinoid Receptor Antagonists And Inverse Agonists Are Suspended? FABAD J Pharm Sci. 33: 1-9 (2010).
  16. Erkekoğlu P, Giray B. The toxicological outcomes of oil spills and oil fires, FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 35:41-55 (2010).
  17. P. Erkekoğlu, Kocer Giray B, N. Başaran, "3R Principle and Alternative Toxicity Testing Methods. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, FABAD J. Pharm. Sci., 36, 101-117 (2011).
  18. Giray, B., P. Erkekoğlu, S.Sabuncuoğlu, S. Aydın ve G. Şahin, Geriatrik Popülasyonda Serum Okratoksin A Düzeyleri, Marmara Ecz. Dergisi, 15: 69- 74 (2011).
  19. Aydin S, Sabuncuoğlu S, Erkekoğlu P, Şahin G, Giray B. Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yaşayan Yaşlı gruplarda Serum Aflatoksin Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Akademik Geriatri Dergisi, 4: 89-96 (2012).
  20. Erkekoğlu P, Giray B., Sahin G. Eksenatid Kullanımının Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi (Toxicological Evaluation of Exenatide Usage. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Dergisi, 32: 159-178 (2012).
  21. P. Erkekoglu, B Koçer-Gümüşel, A. Çağlayan, F. Hincal. Alterations in Cerebral Xenobiotic- Metabolizing Enzymes in iodine and/or selenium deficient rats. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences. 37: 103-110 (2012).
  22. Özkaya G, Çeliker A, Koçer-Giray B, İnsektisit zehirlenmeleri ve Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi, Turk Hij Den Biyol Derg: 2013; 70(2): 75 – 102
  23. Durmaz E, Koçer-Giray B, Çevresel bir endokrin bozucu: Bisfenol A ve toksik etkilerinin değerlendirilmesi,  Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 56: 192-199 (2013).
  24. A.Çağlayan, B.Koçer-Gümüşel, N.Başaran, Kronik Hastalıklarda İndüklenen Sekonder Osteoporoz ve Tedavi Edici Yaklaşımlar, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 3 (1):27-38 (2014).
  25. Balcı A, Erkekoglu P, Kocer-Gümüşel B, Endokrin Bozucu Kimyasallar Ve Obezite Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi I: Ftalatlar Ve Bisfenol A, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci 3 (1):1-16 (2014)
  26. A.Çağlayan, B.Koçer-Gümüşel, N.Başaran, Hormon Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla İndüklenen Sekonder Osteoporoz ve Tedavi Edici Yaklaşımlar, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 2 (2): 74-84 (2014).
  27. P. Erkekoglu, B Koçer-Gümüşel, A. Çağlayan, F. Hincal. The effects of iodine deficiency on pulmonary xenobiotic metabolizing enzyme activities in rats.  FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences.39: 1-8 (2014).
  28. Yaman Ü, Erkekoglu P, Koçer-Gümüşel. B, Endokrin Bozucu Kimyasal Maddeler ve Tiroid Üzerine Etkileri: Poliklorlu Bifeniller, Ftalat ve Bisfenol A, Hacettepe University Journal of  Faculty of Pharmacy, 35 (1), 1-19 (2015).
  29. A. Balcı, P. Erkekoglu,  B. Koçer-Gümüşel. Endokrin Bozucu Kimyasal Maddeler ve Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi II: Poliklorlu Bifeniller. Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 4(2), 50-67 (2015).
  30. Oral D , Koçer-Gümüşel B, Erkekoğlu P, DNA Çift Zincir Kırıklarına Neden Olan Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Ajanlar. Hacettepe University Journal of  Faculty of Pharmacy, 35 (2), 131-145 (2015).
  31. Erkekoglu P, Kahvecioglu H, Kocer-Gumusel B, Endokrin Bozucu Kimyasal Maddelerin Epigenetik Etkileri: I. Ftalatlar. Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 5: 118-128 (2016).
  32. Erkekoglu P, Kocer-Gumusel B, Epigenetik Etkileri Olan Endokrin Bozucu Kimyasal Maddeler: Bisfenol A, Hacettepe University Journal of  Faculty of Pharmacy, 36 (2), 186-203 (2016).
  33. Ö. Köse, P. Erkekoğlu, S. Sabuncuoğlu, B. Koçer-Gümüşel. Kozmetik ürünlerin göz irritasyon potansiyellerinin değerlendirilmesinde Geleneksel ve alternatif yöntemler. Marmara Pharmaceutical Journal 21/2: 195-206 (2017).
  34. Ö. Köse, P. Erkekoğlu, S. Sabuncuoğlu, B. Koçer-Gümüşel. Fototoksisite: Mekanizması ve Deney Hayvanı Alternatifli Test Metotları. Marmara Pharmaceutical Journal 21/2: 207-215 (2017).
  35. Ö. Köse, S. Sabuncuoğlu, P. Erkekoğlu, B. Koçer-Gümüşel. Kozmetiklerin deri irritasyon/korozyon potansiyellerinin değerlendirilmesi için yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 36: 150-169 (2016).
  36. P.Erkekoglu, N. Koyuncu, B. Kocer- Gumusel, Nanopartiküllerin Erkek Üreme Sistemi Üzerine Toksik Etkileri, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 6: 32-42 (2017).
  37. Ö. Köse, P. Erkekoğlu, B. Özyurt, B. Kocer- Gumusel, Endoplazmik Retikulum Stres ve Obezite İlişkisine Genel Bir Bakış. Turkiye Klinikleri J Pharm Sci, 6: 77-93 (2017).
  38. S.Sabuncuoğlu, G.Girgin, P.Erkekoglu, B. Kocer-Gumusel, Bitkisel Ürünlerdeki Mikotoksin Kontaminasyonu: Dünya ve Ülkemiz için Önemli Bir Tehdit, Türkiye Farmakope Dergisi, 2(1): 31-51 (2017).
  39. P. Erkekoglu, M-W. Chao, O. Kose, S. Sabuncuoglu, B. Kocer-Gumusel. The Mutagenic Potential of 3,5-Dimethylaminophenol in Bacterial and Mammalian Cells. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences. 42, 2, 87-93 (2017).
  40. U Sur, D. Oral, P. Erkekoglu P, B. Kocer- Gumusel, Bisfenol Türevleri Daha Güvenli mi? Bisfenol F ve Bisfenol S’nin Toksik Etkileri, FABAD J Pharm Sci, 42: 225-237 (2017).
  41. KG.Yıldıztekin, P. Erkekoglu P, B. Kocer- Gumusel, Plastikler Sağlık İçin Bir Tehdit mi? Ftalatlara Genel Bir Bakış, FABAD J Pharm Sci, 42: 111-123 (2017).
  42. Ö. Köse, S. Sabuncuoğlu, P. Erkekoğlu, B. Koçer-Gümüşel, Kozmetovijilans: Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Durumu, Uygulamaları ve Kozmetovijilans Anketleri , FABAD J Pharm Sci, 43: 79-90 (2018).
  43. A. Yirun, P. Erkekoğlu, B. Kocer-Gumusel, Endokrin Bozucu Maddelerin Nöroendokrin Bozucu Etkileri ve Nörogelişimsel Etkileri, Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi (yayına kabul edildi).
  44. Yıldız Fendoğlu B, Koçer-Gümüşel B, Erkekoğlu P. Endokrin Bozucu Kimyasal Maddelere ve Etki Mekanizmalarına Genel Bir Bakış ---A General Overview on Endocrine Disrupting Chemicals and Their Mechanism of Action.   Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2018 (yayına kabul edildi, baskıda).
  45. Erkekoğlu P, Koçer-Gümüşel B. Biyolojik Savaş Ajanları: Tarihçeleri, Patofizyolojileri, Tanıları, Tedavileri Ve Önlemler. Biological Warfare Agents: The History, Pathophysiology, Diagnosis, Treatment and Cautions. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 (yayına Kabul edildi, baskıda).
  46. B. Yıldız Fendoğlu, B. Koçer-Gümüşel P. Erkekoğlu. Evaluation of the Association between Endocrine Disrupting Chemicals and Cancer and Prevention Suggestions. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2018 (yayına kabul edildi, baskıda).
  47. Erkekoğlu P, Koçer-Gümüşel B. Kimyasal Savaş Ajanları. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2017. (yayına kabul edildi, baskıda).
Yandex.Metrica